Dette er Fristil

Unge lærer unge å ta bevisste valg rundt ungdomsmiljø, identitet og rusmidler.

De fire elementene i Fristil

Fristil Intro

Fristil Intro er et skoleringskurs over fire dager. Målet er å skolere deltakerne i temaet rusmidler, og gjøre dem i stand til å gjennomføre Fristil Klasse.

Fristil Klasse

Fristil Klasse skal skolere og bevisstgjøre klassen på hvilke valg man tar og hvorfor, og tar opp spørsmål rundt ruskultur og hvordan man skaper positive ungdomsmiljø.

Fristil Opplevelse

Under Fristil Opplevelse blir man kjent med andre ungdommer, driver med morsomme aktiviteter og lærer noe man kanskje ikke kunne fra før.

Fristil Aktivitet

Fristil Aktivitet er et oppfølgingstiltak formet som en kreativ konkurranse, som er åpen for alle ungdommer mellom 13 og 20 år.